Pogoji

Splošno
Pogoji poslovanja (GTC)
Zay Baby Shop, lastnica Nuria Calvo Sanchez
Panoramagasse 1c, 8010 Gradec

 1. preambula

Nuria Calvo Sanchez vodi maloprodajo in spletno trgovino z darilnimi košarami v okviru podjetja Zay Baby Shop.

Priporočamo, da po oddaji naročila natisnete in shranite podrobnosti naročila skupaj s temi splošnimi pogoji Nuria Calvo Sanchez.

Storitve prodaje na daljavo in dostave (pošiljanje) so na splošno na voljo samo na naslove za dostavo v državah članicah Evropske unije ter na Norveškem in v Švici.

Nuria Calvo Sanchez ne prevzema nikakršne odgovornosti za naročila na naslove izven omenjenih držav in zanje je odgovorna izključno stranka.

Dodatne informacije in te splošne pogoje najdete na spletnih straneh www.zaybabyshop.at

Črkovanje po spolu v teh Splošnih pogojih ni uporabljeno izključno zaradi boljše berljivosti. Vse osebne izraze je torej treba razumeti kot spolno nevtralne.

 1. Veljavnost splošnih pogojev (SPP)

Naslednji Splošni pogoji veljajo izključno za vse sedanje in prihodnje poslovne transakcije Nuria Calvo Sanchez, lastnice Zay Baby Shop, Panoramagasse 1c, 8010 Graz, (v nadaljevanju »pogodbenik« ali na kratko »pogodbenik«); Prav tako so zavezujoči za vse prihodnje transakcije, tudi če niso izrecno navedeni.

Predpisi, ki od teh Splošnih pogojev odstopajo ali jih dopolnjujejo – zlasti splošni pogoji poslovanja oziroma nabavni pogoji izvajalčevega pogodbenega partnerja (v nadaljevanju »naročnik« ali krajše »naročnik«) - postanejo del pogodbe le, če je ta izvajalec izrecno pisno potrdil.

III. Sklenitev pogodbe

Predstavitev izdelkov in darilnih košaric v spletni trgovini ne predstavlja zavezujoče ponudbe za sklenitev pogodbe s strani AN, temveč zgolj povabilo AG k oddaji ponudbe.

Naročnik z oddajo naročila preko spletne naročilnice (tj. izbira izdelka, vnos potrebnih podatkov in potrditev naročila) ali z naročilom po elektronski pošti, telefonu ali pošti poda zavezujočo ponudbo, ki jo izvajalec lahko sprejme.

Izvajalec si pridržuje pravico, da ne sprejme ponudbe brez navedbe razlogov; V tem primeru bo stranka obveščena v najkrajšem možnem času.

Pogodba za blago izvajalca je sklenjena z njegovo izrecno izjavo o prevzemu ali dobavi naročenega blaga.

Po oddaji naročila kupec prejme potrdilo o naročilu, tako da je lahko prepričan, da je naročilo prejel. Ta potrditev naročila ne pomeni sprejema ponudbe, temveč le informacijo, da je izvajalec prejel naročilo.

Izjava izvajalca o prevzemu je podana z odpošiljanjem naročenega blaga in pošiljanjem potrdila o odpremi. Temu bo priložen pregled podrobnosti pogodbe in kopija teh splošnih pogojev v trenutno veljavni različici.

Izvajalec si pridržuje pravico, da v darilni košarici/embalaži dostavi izdelke/blaga/sorte, ki se nekoliko razlikujejo od slike ali opisa izdelka - na primer zaradi ozkih grl pri dostavi določenih artiklov ali drugih okoliščin -, ki imajo enak namen in korist ter približno enako vrednost kot naročeno blago.

 1. Cene in plačilni pogoji

Vse cene, navedene na www.zaybabyshop.at , so v evrih in, če ni drugače določeno, vključujejo zakonski prometni davek in ne vključujejo morebitnih stroškov pošiljanja.

Izvajalec sprejema naslednje načine plačila: kreditno kartico (VISA, Mastercard, American Express), predplačilo, Paypal ali gotovino ob prevzemu naročnika.

Izvajalec po posebnem predhodnem dogovoru ponuja tudi nakup na račun - po pozitivni boniteti.

Zaradi različnih razlogov ni vsak način plačila mogoč v vsaki državi, v kateri izvajalec ponuja svoje storitve in dostavo prek prodaje na daljavo.

Kateri konkretni način plačila je možen, se lahko predhodno dogovorite z izvajalcem.

 1. Politika odpovedi (FAGG)

Če gre pri sklenjeni pogodbi za prodajo na daljavo in je naročnik potrošnik, ima možnost, da v 14 dneh odstopi od sklenjene pogodbe brez navedbe razlogov.

Ta odstopni rok začne teči s pogodbami, sklenjenimi z izvajalcem, ali drugimi pogodbami, namenjenimi nakupu blaga za plačilo:

 1. z dnem, ko naročnik ali tretja oseba, ki jo imenuje naročnik, ki ne deluje kot prevoznik, pridobi blago v posesti.
  b. če je naročnik v okviru enega naročila naročil več blaga, ki se dostavijo ločeno, na dan, ko on ali tretja oseba, ki jo imenuje in ne deluje kot prevoznik, pridobi posest nad zadnjo delno dostavo.
  c. Če je blago dostavljeno v več delnih pošiljkah, datum, ko stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje in ne deluje kot prevoznik, pridobi posest nad zadnjo delno pošiljko.
  d. Pri pogodbah o redni dobavi blaga v določenem časovnem obdobju dan, ko stranka ali tretja oseba, ki jo imenuje in ne deluje kot prevoznik, pridobi posest nad prvim dostavljenim blagom.

Izjava o odstopu od pogodbe ni vezana na noben poseben obrazec. AN-ju se lahko pošlje po e-pošti, telefonu (samo SMS ali WhatsApp) ali po pošti ali pa v ta namen uporabi vzorec obrazca za preklic.

Za izpolnitev roka zadošča, če je izjava poslana izvajalcu v 14 dnevnem odpovednem roku.

Prosimo, da svojo izjavo o odstopu od pogodbe pošljite na:
Zay Baby Shop, lastnica Nuria Calvo Sanchez
Panoramagasse 1c, 8010 Gradec
Telefon: +43/664 5161688
Elektronski naslov: info@zaybabyshop.com

VI. Posledice preklica po FAGG in pogoji vračila

V primeru odstopa od pogodbe v skladu z določili FAGG je izvajalec dolžan vrniti vsa že opravljena plačila najkasneje v 14 dneh od prejema izjave o odstopu. Če stranka ni izbrala standardne možnosti pošiljanja ali to ni možno zaradi izbrane ciljne države, je stranka dolžna povrniti razliko v stroških v primerjavi z najcenejšo standardno možnostjo pošiljanja in tega zneska stranka ne povrne.

Za vračilo bo uporabljen isti način plačila, kot ste ga uporabili za naročilo. Po posebnem dogovoru se lahko za vračilo izbere tudi drug način plačila.

V primeru odstopa od pogodbe mora prejeto blago vrniti izvajalcu nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od podane odstopne izjave. Rok je izpolnjen, če je blago poslano v tem roku.

Izvajalec ima pravico zavrniti vračilo, dokler blaga ne prejme nazaj ali predloži dokazilo o vračilu zadevnega blaga. Stranka sama krije stroške vračila blaga.

Povratni naslov je:
Zay Baby Shop, lastnica Nuria Calvo Sanchez
Panoramagasse 1c, 8010 Gradec

V primeru, da je bilo naročeno blago že uporabljeno v obsegu, ki ni bil potreben za preverjanje njegove narave, lastnosti in funkcionalnosti, mora naročnik plačati nadomestilo za posledično zmanjšanje tržne vrednosti.

Darilno košaro lahko vrnete samo kot celoto z neodprtim celofanom.

VII Izjeme od pravice do odstopa v skladu z FAGG

Tudi pri prodaji na daljavo ali pogodbah, sklenjenih izven poslovnih prostorov, naročnik kot potrošnik nima pravice do odstopa od pogodb o:

 • Blago, ki je izdelano po specifikacijah stranke ali je jasno prilagojeno osebnim potrebam (zlasti takšne darilne košare iz AN).

 • Darilne košare, v katerih je bil celofan po odpremi odprt in blago odstranjeno ali spremenjeno ali pa je bila zahteva za zamenjavo blaga nato sporočena izvajalcu.

 • Blago, ki je dostavljeno zapečateno in ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov, če je bil po dostavi odstranjen pečat.

 • Blago, ki je bilo po dostavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom.

VIII Dobavni rok, dobavni pogoji in prenos tveganja

Naročene darilne košare in/ali drugo blago bo izvajalec brez nepotrebnega odlašanja dostavil preko profesionalnega špediterskega ali transportnega podjetja (Pošta, GLS, DHL ali podobna podjetja) na navedeni naslov – posredovane podatke je treba skrbno preveriti! - poslano.

Po dogovoru je možen tudi prevzem košaric na vnaprej določenem mestu.

Če pa je kot način plačila dogovorjeno avansno plačilo, dobavni rok začne teči šele naslednji dan po prejemu plačila na račun izvajalca.

Tveganje izgube ali poškodbe blaga preide na naročnika takoj, ko je blago izročeno naročniku, tretji osebi, ki jo imenuje naročnik, ali špediterskemu ali transportnemu podjetju.

V primeru kakršne koli druge izgube reklamacije mora stranka, kolikor je to mogoče, pregledati blago ob dostavi s strani špediterskega ali transportnega podjetja ter morebitno škodo takoj prijaviti in dokumentirati – tudi špediterski oz. transportno podjetje.

Če ob dostavi naročenega blaga na navedenem naslovu za dostavo ali pošiljanje ni nikogar, bo prevzet v obratu špediterja ali transportnega podjetja, ki je določen za zadevni naslov (pošta, GLS paketna trgovina itd.). s strani stranke.

Odpovedi so možne – razen v primeru upravičenih odstopov po veljavnih zakonskih določilih – na stroške kupca do 24 ur pred datumom odpreme in ne več po tem. Te mora izvajalec prejeti v pisni obliki. Če pride do preklica, preden je izvajalec naročilo obdelal, je izvajalec prepuščen odločitvi, ali bo naročilo sprejel ali ne.

 1. Stroški pošiljanja in manipulacije

Stroški dostave in pošiljanja so odvisni od države, v kateri se nahaja navedeni naslov za dostavo, in so nevračljivi.

Vse cene, navedene na spletni strani izvajalca, vključujejo veljavni zakonsko predpisani prometni davek.

Poleg navedenih cen izvajalec zaračuna stroške dostave. Stroški pošiljanja bodo stranki jasno sporočeni na strani s stroški pošiljanja in med postopkom naročanja.

Vse višje stroške dostave in/ali pošiljanja, ki izhajajo iz pošiljanja v druge države, ki jih zahteva AG, krije izključno AG in AN ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tem.

 1. Garancija in odgovornost

Morebitni garancijski zahtevki temeljijo na zakonskih določilih, pri čemer izvajalec jamči le za morebitne izrecno zajamčene lastnosti svojega blaga(-ov) in običajno prevzete lastnosti, ne pa tudi za ustreznost blaga(-ov) za določene namene naročnika.

Garancija velja samo za blago, ki ga dostavi prodajalec, če je to izrecno navedeno.

V primeru, da je naročnik podjetnik in je zadevni posel na strani naročnika vezan na podjetje, garancijska obveznost izvajalca ne velja.

Morebitni upravičeni odškodninski zahtevki naročnika so v vsakem primeru omejeni na vrednost vsote naročila za zadevno naročilo.

 1. Pridržek lastninske pravice

Izvajalec si pridržuje lastništvo vsega dobavljenega blaga do popolne uskladitve kupnine.

XII. varstvo podatkov

Varstvo osebnih podatkov izvajalca posebej skrbi. Izvajalec torej podatke obdeluje izključno na podlagi zakonskih določil (GDPR, TKG).

Izvajalec zaradi svoje dejavnosti ni obdelovalec v smislu ustreznih predpisov o varstvu podatkov.

XIII. Pritožbeni postopek in izvensodno reševanje sporov

Evropska komisija ponuja možnost spletnega reševanja sporov na spletni platformi, ki jo upravlja v ta namen in je dostopna preko naslednje zunanje povezave: http://ec.europa.eu/consumer/odr/


XIV Kraj pristojnosti in pravo, ki se uporablja

Uporablja se izključno avstrijsko pravo, razen konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ter kolizijskih in referenčnih pravil.

Če je naročnik potrošnik v smislu KSchG, je za morebitne pravne spore iz te pogodbe pristojno sodišče, v okrožju katerega ima stalno prebivališče, običajno prebivališče ali kraj zaposlitve. V vseh drugih primerih je izključna pristojnost ustreznega sodišča dogovorjena z BG Graz-Ost.

Če je stranka potrošnik v smislu KSchG, velja izbira prava in sodišča le v obsegu, v katerem to ne omejuje nobenih obveznih pravnih določb države vašega prebivališča ali države, v kateri imate običajno prebivališče.

 1. Klavzula o ločitvi

Če je ali postane neveljavna ena ali več točk teh pogojev, preostale točke ostanejo nespremenjene. Namesto pravno neučinkovite točke se šteje za dogovorjeno tisto, ki je pravno učinkovita in se najbolj približa ekonomskemu namenu neučinkovite točke.