odtis

(Podatki po Zakonu o elektronskem poslovanju)

Polno ime podjetja

ZAY BABY SHOP

Lokacija poslovnega dovoljenja


Mariatroster Straße 380i

A-8044 Gradec

Telefon: +43 664 516 16 88

Elektronski naslov: info@zaybabyshop.com

identifikacijska številka za DDV

ATU61456203

legalna oblika

posel enega človeka

Sodišče za gospodarski register

Deželno sodišče v Gradcu

Vodstvo/Pravna oseba

  Nuria Calvo Sanchez

   Poslovni predmet

   Poštno naročilo

   Pripadnost zbornici/poklicnemu združenju

   WKO Štajerska

   nadzorni organ

   Magistrat mesta Gradec

   Pravice do slike

   @Adobe Stock
   @ lastni viri

   Trgovinski predpisi

   Veljavni trgovinski ali poklicni predpisi: trgovinski zakonik 1994, na voljo na http://www.ris.bka.gv.at

   Zavrnitev odgovornosti

   Vsebina spletne ponudbe

   Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Odškodninski zahtevki zoper avtorja, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno škodo, povzročeno z uporabo ali neuporabo posredovanih informacij ali z uporabo nepravilnih in nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, razen če se lahko dokaže, da je avtor ravnal namerno ali grobo. malomarnost Napaka obstaja. Vse ponudbe so nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali izbrisa delov strani ali celotne ponudbe brez posebnega obvestila ali do začasne ali trajne ustavitve objave.

   Reference in povezave

   V primeru neposrednega ali posrednega sklicevanja na zunanje spletne strani (povezave), ki so izven avtorjevega področja odgovornosti, bi obveznost odgovornosti nastopila le v primeru, ko je avtor seznanjen z vsebino in bi bila tehnično možno in razumno, da to stori, da prepreči uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da v času, ko je bila povezava ustvarjena, na povezanih straneh ni bilo mogoče prepoznati nobene nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanji in prihodnji dizajn, vsebino ali avtorstvo povezanih/povezanih strani. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin na vseh povezanih/povezanih straneh, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in reference, postavljene na našem spletnem mestu, kot tudi za vnose tretjih oseb v knjige gostov, forume za razprave in poštne sezname, ki jih vzpostavi avtor. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino, predvsem pa za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe teh informacij, odgovarja izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, ne pa oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje preko povezav.

   Zakon o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

   Avtor si prizadeva za spoštovanje avtorskih pravic grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, uporabljenih v vseh publikacijah, za uporabo grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, ki jih je ustvaril sam, ali za uporabo nelicenciranih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvence in besedila. Za vse blagovne znamke in blagovne znamke, omenjene na spletnem mestu in morda zaščitene s strani tretjih oseb, veljajo brez omejitev določbe veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih registriranih lastnikov. Sklep, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb, ne bi smel izhajati zgolj iz njihove omembe! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih ustvari avtor, ostanejo izključno avtorju strani. Reprodukcija ali uporaba takih grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljena brez izrecnega soglasja avtorja.

   varstvo podatkov

   Če je v okviru spletne ponudbe možen vnos osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), uporabnik te podatke razkrije izrecno prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev je dovoljeno – kolikor je to tehnično izvedljivo in razumno – brez posredovanja teh podatkov ali z zagotavljanjem anonimiziranih podatkov ali psevdonima. Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v impresumu, ali primerljivih podatkov, kot so poštni naslovi, telefonske številke in številke faksa ter e-poštni naslovi, s strani tretjih oseb za pošiljanje podatkov, ki niso bili izrecno zahtevani, ni dovoljena. Izrecno si pridržujemo pravico do pravnih ukrepov proti pošiljateljem tako imenovane neželene elektronske pošte, če kršijo to prepoved.

   Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti

   To zavrnitev odgovornosti je treba obravnavati kot del internetne ponudbe, iz katere je prišlo do sklicevanja na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali v celoti veljavnemu pravnemu položaju, ostanejo ostali deli dokumenta vsebinsko in veljavno nespremenjeni.

   Google Analytics

   To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analize, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«, besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Če pa je na tej spletni strani aktivirana anonimizacija IP-ja, bo Google vaš IP-naslov predhodno skrajšal v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celoten naslov IP prenesen na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Na tej spletni strani je aktivna anonimizacija IP-ja. V imenu upravljavca tega spletnega mesta bo Google uporabil te podatke za oceno vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostjo spletnega mesta in uporabo interneta upravljavcu spletnega mesta. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik kot del Google Analytics, ni združen z drugimi Googlovimi podatki. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno nastavite programsko opremo brskalnika; Vendar pa želimo poudariti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Prav tako lahko preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter da bi Google obdelal te podatke, tako da prenesete vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi, in ga namestite: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

   Socialni vtičniki

   Ta spletna stran uporablja vtičnike družbenega omrežja Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornija, Združene države, v obliki gumba »Všeč mi je« in/ali družbenega omrežja Google Plus podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države, integriran v obliki »gumba +1«. Vtičnik omogoča neposredno povezavo med brskalnikom uporabnika in strežnikom Facebook ali Google. Na ta način Facebook ali Google določi informacije (zlasti datum in uro dostopa do spletnega mesta ter druge podatke, povezane z brskalnikom) uporabnika na spletnem mestu. Če uporabnik klikne Facebookov »gumb »Všeč mi je«« ali Googlov »gumb +1«, medtem ko je uporabnik prijavljen v svoj Facebook račun ali Google Račun, lahko Facebook ali Google tudi spremljata obisk in dodelita spletno stran uporabnikov profil. Dodatne informacije najdete tukaj [ http://www.facebook.com/help/186325668085084 ] in tukaj [ http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html ]. Z obiskom spletne strani se izrecno strinjate s takšno uporabo vaših uporabniških podatkov.

   Spletno reševanje sporov

   Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (OS), ki jo najdete na http://ec.europa.eu/odr/ .